• Dobro došli
  • na zvanični sajt
  • Saveza za praktično streljaštvo Srbije!

NACIONALNI TRENERI

Listu trenera sa nacionalnom trenerskom licencom takođe možete preuzeti i u .pdf formatu.
LISTA TRENERA Broj licence
1. Photo Vladimir Đukanović A-001/19
2. Photo Vukota Đukić B-002/19
3. Photo Igor Janković B-004/19
4. Photo Dejan Vukojević B-005/19
5. Photo Goran Nešić B-006/19
6. Photo Ljubiša Momčilović B-007/21
7. Photo Snežana Momčilović C-008/21
8. Photo Ana Viši Bujak C-009/21
9. Photo Vlasta Stanojević D-010/21
10. Photo Uroš Šuberić D-011/21
11. Photo Bojan Nikolić D-012/21
12. Photo Saša Šunjarević D-013/21
13. Photo Aleksandar Maričić D-014/21